Konferens och möten

Röd tråd och bra flyt

Det krävs mer än välvässade pennor och snygga block för att ett möte ska bli lyckat och intressant. Oavsett om du ska arrangera konferenser, styrelsemöten eller årsstämmor så kräver de planering, omsorg om detaljer och en röd tråd. Vi ordnar annorlunda möteskoncept i väl utvalda miljöer och tar hand om allt, från upplägg via inbjudan till arrangemanget på den aktuella dagen.

Vad behöver du?

– Möteslogistik
– Anmälningssystem med olika funktioner
– Mentometer – interaktion med deltagarna
– Videokonferenser
– Distanskommunikation
– Lokal & miljö
– Program, föreläsare moderator och underhållning
– Boende

Relaterade case:

Inspiration Day

 

 

 

Konferens och möten

Röd tråd och bra flyt

Det krävs mer än välvässade pennor och snygga block för att ett möte ska bli lyckat och intressant. Oavsett om du ska arrangera konferenser, styrelsemöten eller årsstämmor så kräver de planering, omsorg om detaljer och en röd tråd. Vi ordnar annorlunda möteskoncept i väl utvalda miljöer och tar hand om allt, från upplägg via inbjudan till arrangemanget på den aktuella dagen.

Vad behöver du?

– Möteslogistik
– Anmälningssystem med olika funktioner
– Mentometer – interaktion med deltagarna
– Videokonferenser
– Distanskommunikation
– Lokal & miljö
– Program, föreläsare moderator och underhållning
– Boende

Relaterade case:

Inspiration Day

 

 

 

 

Konferens och möten

Röd tråd och bra flyt

Det krävs mer än välvässade pennor och snygga block för att ett möte ska bli lyckat och intressant. Oavsett om du ska arrangera konferenser, styrelsemöten eller årsstämmor så kräver de planering, omsorg om detaljer och en röd tråd. Vi ordnar annorlunda möteskoncept i väl utvalda miljöer och tar hand om allt, från upplägg via inbjudan till arrangemanget på den aktuella dagen.

Vad behöver du?

– Möteslogistik
– Anmälningssystem med olika funktioner
– Mentometer – interaktion med deltagarna
– Videokonferenser
– Distanskommunikation
– Lokal & miljö
– Program, föreläsare moderator och underhållning
– Boende

Relaterade case:

Inspiration Day